REGULAMIN SERWISU

1.Korzystając z serwisu oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią (posiadasz ukończone 18 lat).

2.Umieszczanie ogłoszeń i korzystanie z serwisu jest całkowicie dobrowolne. Każdy użytkownik serwisu może umieścić na nim dowolną liczbę anonsów.

3.Zabrania się umieszczania ogłoszeń niezgodnych z polskim prawem, w szczególności zawierających:

 • wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,

 • propagujących seks z nieletnimi,

 • zawierających adresy stron internetowych,

 • zawierających adres zamieszkania.

Anonse niezgodne z regulaminem będą usuwane.

4.Anonse, po wcześniejszej weryfikacji, zostaną umieszczone w serwisie w ciągu dwóch dni roboczych tylko w przypadku zgodności z niniejszym regulaminem.

5.Poprzez wysłanie formularza, użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność danych w nim zawartych. Administratorzy Serwisu nie kontrolują ani nie weryfikują danych użytkowników.

6.Serwis zapewnia każdemu Użytkownikowi możliwość usunięcia anonsu pod warunkiem, że został podany prawdziwy adres e-mail podczas wypełniania formularza. Użytkownik podająć fałszywy adres e-mail, akceptuje fakt, że późniejsze usunięcie anonsu nie będzie możliwe. Instrukcja dotycząca usunięcia zdjęcia oraz danych teleadresowych zawarta jest w mailu otrzymanym po dodaniu anonsu. do serwisu

7.Umieszczając anons na stronie oświadczasz że:

 • jest osobą pełnoletnią, zapoznałaś/eś się z zasadami niniejszego regulaminu i w pełni akceptujesz jego treść,

 • jesteś właścicielem fotografii lub posiadasz zgodę na rozpowszechnianie zdjęć uwarunkowane przepisami prawa, a opublikowanie ich na łamach serwisu nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich,

 • osoby zamieszczające zdjęcie oraz dane teleadresowe, wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych oraz w ramach usług oferowanych przez serwis

8.Zabrania się umieszczania danych kontaktowych poza miejscami do tego przeznaczonych, w przypadku stwierdzenia zaistnienia takiego faktu, anons zostanie usunięty.

9.Redakcja  nie ponosi odpowiedzialności za:

 • treści zamieszczone bezpośrednio w serwisie, jak również treści, do których prowadzą odnośniki zamieszczone w serwisie,

 • nieautoryzowane rozpowszechnianie zdjęć umieszczonych w serwisie,

 • błędy, przerwy i jakość połączeń zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych,

 • podawanie fałszywych danych osobowych klientów.

10.Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

11.Administrator zastrzega sobie prawo do:

 • publikacji ogłoszeń i zdjęć w serwisach partnerskich, na zasadach ujętych w niniejszym regulaminie, bez powiadamiania ogłaszającego się w serwisie,

 • usunięcia anonsu, który w swojej treści narusza postanowienia regulaminu serwisu, lub zawiera treści będące w sprzeczności z interesami serwisu.

12.W serwisie publikowane są jedynie anonse z minimum jednym zdjęciem, aktualnym nr telefonu oraz opisem.

13.Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmian tego regulaminu, bez informowania o zmianach użytkowników korzystających z serwisu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania nowego regulaminu na tej stronie.

14.Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności za wiarygodność informacji podawanych w anonsach.

15.Administratorzy dołożą wszelkich starań, w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu. Jednocześnie Administratorzy zastrzegają sobie prawo do czasowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu.

16.Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zaniechania jego prowadzenia bez podania przyczyny.


AKCEPTUJ  REGULAMIN I CHC  DODA∆ ANONS